جهت تماس با دفتر مرکزی صنایع چرم خورشید با شماره ۶۶۹۷۳۰۰۰ تماس حاصل فرمایید
همچنین می توانید با شعب مختلف چرم خورشید در تماس باشید

آدرس و شماره تماس شعب:
شعبه vip:خیابان فردوسی-بالاتر از نوفل لوشاتو-پلاک ۱۹۸-تلفن:۶۶۷۰۶۸۲۰
شعبه تمدن:خیابان فردوسی-پاساژتمدن-طبقه منفی۱-پلاک ۱۰-تلفن:۶۶۷۴۰۲۷۸
فروشگاه میلاد:خیابان منوچهری-نبش کوچه آقاجان-پلاک ۳۹-تلفن:۶۶۷۱۳۰۷۱
فروشگاه میلان:خیابان منوچهری-پلاک ۷-تلفن:۶۶۷۳۳۸۸۸
فروشگاه علائدین:خیابان منوچهری-پاساژعلائدین-پلاک ۴۶-تلفن:۳۳۹۹۶۲۲۰
فروشگاه خورشید:خیابان منوچهری – نرسیده به لاله زار-پلاک ۵۶-تلفن:۳۳۱۱۲۹۱۱
فروشگاه هامون:خیابان منوچهری-نرسیده به لاله زار-پلاک ۵۶-تلفن:۳۳۹۳۲۳۴۸