شعبه تمدن:خیابان فردوسی-پاساژتمدن-طبقه منفی۱-پلاک ۱۰
فروشگاه میلاد:خیابان منوچهری-نبش کوچه آقاجان-پلاک ۳۹
فروشگاه میلان:خیابان منوچهری-پلاک ۷
فروشگاه علائدین:خیابان منوچهری-پاساژعلائدین-پلاک ۴۶
فروشگاه خورشید:خیابان منوچهری – نرسیده به لاله زار-پلاک ۵۶