به لطف الهی در راستای مسئولیت اجتماعی تعداد ۲۰ هزار ماسک توسط صنایع چرم خورشید به هموطنان عزیز اهدا شد.